-
№ 863

Рибен буквар - Буквар с различни поучения / Собрани от Петра х. Беровича за болгарските училища ; Напечата ся сас помощта г. Антоньова Иоановича.

Автор: Берон, Петър Атанасов
Година: 1824 г.
Град: Брашов
Издателство: Брашов
Страници: 148
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 1
Бележка:

Описание

Църковнославянски шрифт; Илюстрациите от 1-ви и 3-ти лист са частично запазени; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2012

Съдържание

Буквар с различни поучения
Заглавна страница
Предисловие
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
III Добри съвети
стр. 38
стр. 39
стр. 40
IV Умни ответи
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
V Басни
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
VI Различни истории
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
стр. 88
стр. 89
стр. 90
VII Фисически сказания
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
стр. 100
стр. 101
стр. 102
стр. 103
стр. 104
стр. 105
стр. 106
стр. 107
стр. 108
стр. 109
стр. 110
стр. 111
стр. 112
стр. 113
стр. 114
стр. 115
стр. 116
стр. 117
стр. 118
стр. 119
стр. 120
стр. 121
стр. 122
стр. 123
стр. 124
стр. 125
стр. 126
стр. 127
стр. 128
стр. 129
стр. 130
стр. 131
стр. 132
Аритметика
стр. 134
стр. 135
стр. 136
стр. 137
стр. 138
стр. 139
стр. 140
Любезни еднородни
стр. 142
стр. 143
Милостиви попечители
стр. 145
Илюстрация 1
Илюстрация 2
Илюстрация 3