-
№ 885

Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се / Собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, учителя в Славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свят изда

Автор: Павлович, Христаки , Цанков, Яков Илиев
Година: 1835 г.
Град: В Белграде
Издателство: У Княжеско-Сербской типографии
Страници: 112
Категория: Старопечатни книги (1806г. - 1900г.)
№ в каталог: 9
Бележка:

Описание

Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014

Съдържание

Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се /
Предна подвързия
гръб предна подвързия
форзац
форзац
форзац
форзац
Заглавна страница
ПРЕДИСЛОВИЕ
стр. VI
стр. VII
стр. VIII
Речи от които се составляват следователните разговори
стр. 2
стр. 3
стр. 4
стр. 5
стр. 6
стр. 7
стр. 8
стр. 9
стр. 10
стр. 11
стр. 12
стр. 13
стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17
стр. 18
стр. 19
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24
стр. 25
стр. 26
стр. 27
стр. 28
стр. 29
стр. 30
стр. 31
стр. 32
стр. 33
стр. 34
стр. 35
стр. 36
стр. 37
стр. 38
стр. 39
стр. 40
стр. 41
стр. 42
стр. 43
стр. 44
стр. 45
стр. 46
стр. 47
стр. 48
стр. 49
стр. 50
стр. 51
стр. 52
стр. 53
стр. 54
стр. 55
стр. 56
стр. 57
стр. 58
стр. 59
стр. 60
стр. 61
стр. 62
стр. 63
стр. 64
стр. 65
стр. 66
стр. 67
стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 71
стр. 72
стр. 73
стр. 74
стр. 75
стр. 76
стр. 77
стр. 78
стр. 79
стр. 80
стр. 81
стр. 82
стр. 83
стр. 84
стр. 85
стр. 86
стр. 87
СОКРАЩЕННА БОЛГАРСКА ИСТОРИЯ
стр. 89
стр. 90
стр. 91
стр. 92
стр. 93
стр. 94
стр. 95
стр. 96
стр. 97
стр. 98
стр. 99
форзац
форзац
форзац
форзац
гръб задна подвързия
Задна подвързия