• Ръкописи (900г. - 1507г.) - 111
• Първопечатни книги (1508г. - 1805г.) - 92
• Старопечатни книги (1806г. - 1900г.) - 1537
• Стар правопис (1901г. - 1945г.) - 801
• Нов правопис (1946г. - 2018г.) - 271
• Чуждоезични книги - 170
• Списания и вестници - 407
• Учителя Петър Дънов - 445
• Други - 100
= 3934

Нови книги

Брой книги: 3940