категория
период
книги
• Ръкописи
(600г. - 1900г.)
- 629
• Първопечатни книги
(1508г. - 1805г.)
- 153
• Старопечатни книги
(1806г. - 1900г.)
- 4107
• Стар правопис
(1901г. - 1945г.)
- 3499
• Нов правопис
(1946г. - 2018г.)
- 3375
• Чуждоезични книги - 1245
• Списания и вестници - 1686
• Документи и писма - 1878
• Статистически данни
(1880г. - 2012г.)
- 980
• Икономическа литература - 818
• Атласи и карти - 193
• Учителя Петър Дънов - 977
• Музика - 181
• Други - 454
• Снимки - 2416
• Славянски ръкописи - 23825
= 46416

    Колекция Български Възрожденски книги (1806г. - 1878 г.)    

Нови книги

keyboard_arrow_up