• Ръкописи (900г. - 1507г.) - 114
• Първопечатни книги (1508г. - 1805г.) - 93
• Старопечатни книги (1806г. - 1900г.) - 1533
• Стар правопис (1901г. - 1945г.) - 943
• Нов правопис (1946г. - 2018г.) - 469
• Чуждоезични книги - 171
• Списания и вестници - 395
• Учителя Петър Дънов - 707
• Други - 100
= 4525

Нови книги